Formål

Det er foreningens formål at sejle med og vedligeholde et ældre sejlførende træskib samt at bevare det som et kulturhistorisk minde om de første snurrevodskuttere.
Vedligeholdelsen skal tilstræbe, at skibet fremstår så autentisk som muligt.

Det er yderligere foreningens formål at formidle praktisk sømandskab til medlemmerne såvel som viden om skibets historie som fiskekutter.

Endvidere er det formålet at skabe et positivt fællesskab for foreningens medlemmer.