Forårsklargøring

Forårsklargøringen

– ligger ofte i umiddelbar forlængelse af beddingsopholdet, og fokuserer i første omgang på skroget oven vande, dæk, alle malede og lakerede overflader, samt stående rig, d v s master, stag og vant. Også under dæk rengøres, repareres og males der i nødvendigt omfang.

Motor, motorrum og al anden teknik gøres sejlklart, hvorefter turen kommer til den løbende rig, d v s alt bevægeligt tovværk, blokke, sejl mv.