Ta’ med ud at sejle…

Er du interesseret i at prøve hvad det vil sige at sejle med skibet og deltage i fællesskabet om bord ? Så henvend dig enten til Sejladsplanlægger Karsten Heide, adresse her, eller en af kontaktpersonerne for de grupper, der fast sejler med skibet hvert år.

Se Sejlplan for tidsrummet for de enkelte gruppers sejladser. Måske har de en ledig plads til dig.

Tilmelding til de enkelte sejladser (efter aftale), og indmeldelse som Støttemedlem i Foreningen Bona Gratia (som er en betingelse for at sejle med) sker via tjenesten NemTilmeld her.